Energietransitie

naar comments
naar Alternatieven voor aardgas

We are continually faced with great opportunities, which are brilliantly disguised as unsolvable problems.     Margaret Mead

Er is een paradox

http://www.sciencecafeovervecht.nl/Energietransitie/Fokke-en-Sukke-van-het-gas-af-ŠNRC-Handelsblad.jpg Enerszijds praten we over energiebesparing , anderszijds leert de natuurkunde dat energie een behouden grootheid is die nooit verloren gaat.

Wat verloren gaat is de kwaliteit van de energie. Warmte stroomt altijd van warm naar koud (en kan daarbij nuttige arbeid verrichten). Je kunt dat 100% vergelijken met een kop koffie waar je een scheutje melk in doet. Door te roeren worden die twee gemengd, maar je kunt niet de andere kant op roeren om ze te ontmengen.

In technische termen heet dat toename van de entropie .
"Gij zult geen https://nl.wikipedia.org/wiki/Perpetuum_mobile Perpetuum Mobile (kunnen) maken."

Dit hangt rechtstreeks samen met het aantal moleculen (in de orde van 1024).

Zou je hetzelfde doen met 10 rode en 10 blauwe knikkers, dan is de kans op "ontmenging" ongeveer 1:100000. In de andere gevallen overheerst de wanorde.
top.jpg top.jpg

De Aarde als open systeem

http://www.sciencecafeovervecht.nl/Energietransitie/CO2-and-climate-in-deep-time-ŠNature2001-over5.jpg http://www.sciencecafeovervecht.nl/Energietransitie/hockeystick.jpg
Veel van die mooie (thermodynamische) natuurwetten gaan op voor van de buitenwereld afgesloten systemen.
De Aarde(oppervlak) is een open systeem. We ontvangen zonlicht , buiten de atmosfeer is dat 1.36 kilowatt per vierkante meter (kW/m²). Gelukkig wordt dat ook weer uitgestraald zodat de gemiddelde jaartemperatuur    wereldwijd 14.9 °C is. In Nederland is dat ongeveer 10 °C.

Hier steken de beruchte broeikas-gassen , met name CO2 en methaan hun kop op. Zwaveldioxide in de stratosfeer heeft het omgekeerde effect: na de vulkaanuitbarsting van Laki in IJsland in 1783 en de Tambora in 1815 werd in Europa honger geleden.

Er gaan stemmen op om dit kunstmatig te doen: "geoengineering". Probleem is dat de SO2 injekties permanent herhaald moeten worden om het broeikas effect te compenseren. Stopt dit om welke reden dan ook, dan ontstaat een levesnbedreigende temperatuurstijging.

De ocanen (70.8% van het aardoppervlak) vormen een belangrijke buffer zowel voor van jaar tot jaar toenemende warmte als voor kooldioxide, met verzuring als neveneffect.

Een paar meter onder het aardoppervlak heerst al de gemiddelde jaartemperatuur. Ga je dieper de grond in dan loopt de temperatuur op met ongeveer 1 °C per 100 meter, soms meer. De warmte komt van radioactief verval diep in de Aarde, met name K40 met en halfwaardetijd van 1277 miljoen jaar. Zit overigens ook in bananen.

Alternatieven voor aardgas

top.jpg top.jpg


Fossiele en biologische brandstof

Zonne-energie

Electriciteitsopwekking en gebruik

Waterstofgas

Aanvullende informatie


Op de webportal https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/nationaal-expertisecentrum-warmte is veel informatie overzichtelijk bijeengebracht.

Op de Belgische site Lowtech Magazine is veel praktische informatie te vinden voor doe-het-zelfers en geïnteresseerden in innovatie en techniekgeschiedenis.

Lijst van krantenartikelentop.jpg top.jpg

Comments


U kunt hier vragen en opmerkingen plaatsen over Energietransitie op de website van Science Café Overvecht.

Naam:


Vraag of opmerking:


     

U geeft hiermee uw ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van deze gegevens.
Uw gegevens worden door ons op servers in de EU opgeslagen en vertrouwelijk behandeld overeenkomstig §1 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Of stuur een e-mail naar energietransitie@sciencecafeovervecht.nl .Nog geen commentaar ontvangen.

top.jpg top.jpg
© Harm J. Schoonhoven Versie 7 juli 2018. Distributed under MIT licence .

Valid HTML 4.0 Transitional