http://www.sciencecafeovervecht.nl/Energietransitie/logo-science-cafe-overvecht-home.jpg

Energietransitie

Klik de afbeeldingen aan om in te zoomen of om de aangegeven aktie uit te voeren.
naar comments
naar Alternatieven voor aardgas

We are continually faced with great opportunities, which are brilliantly disguised as unsolvable problems.     Margaret Mead

Het stenen tijdperk eindigde ook niet omdat de stenen op waren.
Toegeschreven aan Ahmed Zaki Yamani, olieminister van Saudi-Arabië in 1974.

Er is een paradox

http://www.sciencecafeovervecht.nl/Energietransitie/Fokke-en-Sukke-van-het-gas-af-ŠNRC-Handelsblad.jpg Enerszijds praten we over energiebesparing , anderszijds leert de natuurkunde dat energie een behouden grootheid is die nooit verloren gaat.

Wat verloren gaat is de kwaliteit van de energie. Warmte stroomt altijd van warm naar koud (en kan daarbij nuttige arbeid verrichten). Je kunt dat 100% vergelijken met een kop koffie waar je een scheutje melk in doet. Door te roeren worden die twee gemengd, maar je kunt niet de andere kant op roeren om ze te ontmengen.

In technische termen heet dat toename van de entropie .
"Gij zult geen https://nl.wikipedia.org/wiki/Perpetuum_mobile Perpetuum Mobile (kunnen) maken."

Dit hangt rechtstreeks samen met het aantal moleculen (in de orde van 1024).

Zou je hetzelfde doen met 10 rode en 10 blauwe knikkers, dan is de kans op "ontmenging" ongeveer 1:100000. In de andere gevallen overheerst de wanorde.
Dit wordt helder uitgelegd in Richard Feynman's Lecture On Entropy (engelstalig in twee delen van ruim 22 minuten)
https://www.youtube.com/watch?v=rIIi_2wneYo
https://www.youtube.com/watch?v=b71RtSJR29Y
top.jpg top.jpg

De Aarde als open systeem

http://www.sciencecafeovervecht.nl/Energietransitie/CO2-and-climate-in-deep-time-ŠNature2001-over5.jpg http://www.sciencecafeovervecht.nl/Energietransitie/hockeystick.jpg
Veel van die mooie (thermodynamische) natuurwetten gaan op voor van de buitenwereld afgesloten systemen.
De Aarde(oppervlak) is een open systeem. We ontvangen zonlicht , buiten de atmosfeer is dat 1.36 kilowatt per vierkante meter (kW/m²). Gelukkig wordt dat ook weer uitgestraald zodat de gemiddelde jaartemperatuur    wereldwijd 14.9 °C is. In Nederland is dat ongeveer 10 °C.

Hier steken de beruchte broeikas-gassen , met name CO2 en methaan hun kop op. Zwaveldioxide in de stratosfeer heeft het omgekeerde effect: na de vulkaanuitbarsting van Laki in IJsland in 1783 en de Tambora in 1815 werd in Europa honger geleden.

Er gaan stemmen op om dit kunstmatig te doen: "geoengineering". Probleem is dat de SO2 injekties permanent herhaald moeten worden om het broeikas effect te compenseren. Stopt dit om welke reden dan ook, dan ontstaat een levesnbedreigende temperatuurstijging.

De ocanen (70.8% van het aardoppervlak) vormen een belangrijke buffer zowel voor van jaar tot jaar toenemende warmte als voor kooldioxide, met verzuring als neveneffect.

Een paar meter onder het aardoppervlak heerst al de gemiddelde jaartemperatuur. Ga je dieper de grond in dan loopt de temperatuur op met ongeveer 1 °C per 100 meter, soms meer.
• Zie voor een overzicht van de mogelijkheden in Nederland https://www.thermogis.nl
en ook https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2018/6/geothermie-veilig-en-kosteneffectief-versnellen .
De warmte komt van radioactief verval diep in de Aarde, met name K40 met en halfwaardetijd van 1277 miljoen jaar. Zit overigens ook in bananen.
https://xkcd.com/radiation/ plaatst radioactiviteit van bananen in een ruimer perspectief.

Een meer humoristisch overzicht van de ontwikkeling van de gemiddelde temperatuur op Aarde over de afgelopen 22000 jaar is te vinden op https://xkcd.com/1732/

Alternatieven voor aardgas

top.jpg top.jpg


Fossiele en biologische brandstof

Zonne-energie

Electriciteitsopwekking en gebruik

Waterstofgas

(Electrisch) koken

Aanvullende informatie


Op de webportal https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/nationaal-expertisecentrum-warmte is veel informatie overzichtelijk bijeengebracht.

Op de Belgische site Lowtech Magazine is veel praktische informatie te vinden voor doe-het-zelfers en geïnteresseerden in innovatie en techniekgeschiedenis.

Knipselkrant
Lees hier 291 nieuwsberichten die met energietransitie te maken hebben.

Verder hebben we hier nog interessante documenten verzameld onderverdeeld in technologie ( 62 ) documenten, 78 meer opiniërende artikelen

Technologie

Visies

Case studies

Warme wijken: Overvecht-Noord
Het sociale aspect van de warmtetransitie visie in de wijk Overvecht-Noord
PDF (45 pagina's)

Woerden aardgasvrij
Onderzoek naar vier archetypische woningen
PDF (28 pagina's)

top.jpg top.jpg

Comments


U kunt hier vragen en opmerkingen plaatsen over Energietransitie op de website van Science Café Overvecht.

Naam:


Vraag of opmerking:


     

U geeft hiermee uw ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van deze gegevens.
Uw gegevens worden door ons op servers in de EU opgeslagen en vertrouwelijk behandeld overeenkomstig §1 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Of stuur een e-mail naar energietransitie@sciencecafeovervecht.nl .Nog geen commentaar ontvangen.

Deze website is gegenereerd met make en http://www.ttp://www.harmjschoonhoven.com/tutorial-nl/index.html hypertxt volgens het KISS-principe ( Keep It Simple & Stupid ).
top.jpg top.jpg
© Harm J. Schoonhoven Versie 11 juni 2019. Distributed under MIT licence .

Valid HTML 4.0 Transitional