Home

Klik de plaatjes twee keer aan om in te zoomen.
Klik op een van de blauwe pijlen om terug te keren naar boven.


Magnetometers

magnet.gif Er zijn vele manieren om magneetvelden aan te tonen, dan wel te meten.
Zie de Engelse Wikipedia pagina https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetometer daarover.
Een zeer nauwkeurige, maar moeilijk zelf te bouwen magnetometer is de protonprecessiemagnetometer https://en.wikipedia.org/wiki/Proton_magnetometer

De eenvoudigste vorm van een magnetometer (kompas) is een staafmagneetje aan een dun koord. De magneet orienteert zich al slingerend in de richting Noord-Zuid. Uit de slinger tijd is - in principe - de sterkte van het aardmagnetisch veld af te leiden.

Een eenvoudig kaartkompas voldoet voor veel doeleinden, in het bijzonder om een landkaart in de 'goede' richting te leggen. Suunto uit Finland maakt horloges met ingebouwde weersvoorspeller, hoogtemeter en ...     kompas.
En dan zijn en nog de echte instrumenten, zoals het hierbij afgebeelde laat negentiende eeuwse kompas van de gebroeders Fromme in Wenen met een grondplaat van 13 bij 16 cm.
kaartkompas.jpg horlogekompas.jpg Fromme-Wien.jpg

Een interessante magnetometer die ook als kompas gebruikt kan worden en die wel gemakkelijk zelf te bouwen is, is de fluxgate magnetometer. fluxgate-magnetometer.jpg Het principe is als volgt: Er zijn twee (of meer) spoeltjes waar een wisselstroom doorheen gestuurd wordt en wel zo dat ze antiparallel zijn aangesloten. Daaromheen (of ertussen) zit een opneemspoel. Daar loopt in de symmetrische situatie geen stroom door, maar wel als de ene kern van de spoeltjes eerder verzadigd raakt dan de andere. En dat is precies wat er gebeurt als de fluxgate magnetometer in een extern magneetveld wordt geplaatst. De frequentie van het signaal is het dubbele van de frequentie van de aangelegde spanning. Dat is eenvoudig hoorbaar te maken.
demomodel.jpg

Een fluxgate magnetometer is gevoelig genoeg om het magnetisch veld van de Aarde, waarover hieronder meer, te detecteren.
top.jpg top.jpg

Het magneetveld van de Aarde

Populair gezegd wijst de kompasnaald altijd naar het (magnetische) Noorden (volgens de Chinezen naar het Zuiden, maar dat komt op hetzelfde neer).
Het magnetisch veld van de Aarde wordt onderhouden door stromingen in de vloeibare kern van de Aarde en beïnvloed door uitbarstingen op de Zon.
Het magneetveld varieert in richting en in sterkte van plaats tot plaats en van dag tot dag en zal op termijn zelfs omklappen, wat al vele malen is gebeurd.
Het magneetveld van de Zon klapt overigens elke 11 jaar om.

Magnetische declinatie

De hoek tussen het geografsch Noorden en richting van de kompasnaald (het magnetische Noorden) noemen we de declinatie. De hoek met het horizontale vlak is in de praktijk van minder belang.
Miller_Projection_Main_Field-_Annual_Change_Declination.jpg Earth_Magnetic_Field_Declination_from_1590_to_1990.gif
De magnetische declinatie verschilt van plaats tot plaats en van jaar tot jaar. Het kan om een grote hoek gaan.
Voor Utrecht is de declinatie op het ogenblik (2023) 2.39° (2°23') in oostelijke richting.

Dagelijkse variatie

coronal-mass-ejection.jpg Van uur tot uur en zelfs van minuut tot minuut verandert het magnetisch veld van de Aarde een paar ‰.
Dat wordt over de hele wereld nauwkeurig bijgehouden. Zie daarvoor de website van het Tromsø Geophysical Observatory in Noorwegen https://flux.phys.uit.no/geomag.html
De (voornaamste) oorzaak is gelegen in de zonneactiviteit .

Veranderingen in duizenden jaren

Onderzoek aan de magnetisatie van gesteente van de oceaanbodem, waarvan de ouderdom bekend is, laat zien dat het magnetisch veld van de Aarde talloze malen is omgeklapt. De overgangstijd duurde waarschijnlijk een paar duizend jaar, waarna de rust voor honderdduizenden jaren terugkeerde.
Oceanic-Stripe-Magnetc-Anomalies-Scheme-texted.jpg


Aan zo'n omslagperiode zijn wel risico's verbonden, omdat op dat moment schadelijke kosmische straling tot het aardoppervlak door kan dringen.
Dat wil zeggen veel meer dan nu. De intensiteit van kosmische straling is nu ongeveer 1 energierijk proton per vierkante centimeter (een duimnagel) per seconde. Op grote hoogte (zoals in een vliegtuig) is het meer. Kosmische straling kan genetische mutaties veroorzaken en is daarmee één van de drijvende krachten van de evolutie.

top.jpg top.jpg

Magneten

Zie op deze website Magneten .
Beide fluxgate magnetometers zijn (hands on) gedemonstreerd tijdens de Buurtcamping in Park de Gagel in Utrecht Overvecht op 8 juli 2023.
top.jpg top.jpg