Ga naar        Science Café Overvecht        of sluit dit venster.

Klik met de muis in een afbeelding om in te zoomen!

Wat is een erts?

Edele metalen zoals goud (Au), zilver (Ag) en platina (Pt) zijn zeldzaam. Ze komen bijna altijd als metaal in de bodem voor. Door hun hoge soortelijk gewicht, respektievelijk 19,3, 10,49 en 21,45, worden ze vaak gevonden in de bochten van (oude) rivierbeddingen.

Onedele metalen zoals ijzer (Fe), koper (Cu), aluminium (Al), lood (Pb) en zink (Zn) komen vrijwel uitsluitend als chemische vebinding met bijvoorbeeld zuurstof (O) als oxide of met zwavel (S) als sulfide voor. Komen ze in economisch winbare hoeveelheden in de bodem voor, dan noemen we dat een erts of ertsafzetting.

Het kan om betrekkelijk kleine aders of om honderden meters dikke afzettingen gaan.
https://www.youtube.com/watch?v=2FcJ8sRhdsM

Ook komen ertsen met verschillende metalen tegelijk voor, bijvoorbeeld lood, zink en een klein beetje zilver. Zoals in de Siberberg-mijn bij Davos in Zwitserland. http://www.silberberg-davos.ch/Pb_Zn_Davos.html
Links de ingang van de 17e eeuwse mijn, rechts een kijkje in een mijngang. silverberg-toegang_1886.jpg silverberg-stolle_1882.jpg
Met het einde van de dertigjarige oorlog in 1648 stortte de loodprijs in en was de mijn niet meer rendabel. In 1816 "het jaar zonder zomer" toen door de uitbarsting van de Tambora vulkaan ook in zwitserland de oogst mislukte, is de Silverbergmijn tijdelijk zonder veel succes opnieuw geopend.


Mijnbouw en etsverwerking in de 16e eeuw (Agicola De Re Metallica, Basel 1556). Agricola-1494.jpg Agricola-1506.jpg

Metalen en andere elementen

periodiek_systeem-cropped.jpg Zie verder (in het Engels) http://www.harmjschoonhoven.com/Trinity/Periodic_table__polyatomic_.html
of (in het Nederlands) http://energiegroep12.jouwweb.nl/chemiche-energie/periodiek-systeem